Zakres usług

Sprawy administracyjne Legnica

Prawo administracyjne reguluje znakomitą większość dziedzin naszego życia, co wiąże się z dużą ilością aktów prawnych, a także z funkcjonowaniem w Polsce ogromnej liczby urzędów, inspekcji oraz instytucji nadzoru.
Kancelaria, wykorzystując wszechstronne doświadczenie, zarówno w reprezentacji stron w postępowaniu administracyjnym, jak i w prowadzeniu postępowania administracyjnego z ramienia organów administracji publicznej, oferuje kompleksowe usługi z zakresu postępowania administracyjnego, obejmujące w szczególności:

– uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń w procesie budowlanym, w szczególności decyzji środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę;
– uzyskanie wszelkiego rodzaju koncesji i pozwoleń, w tym także na prowadzenie działalności gospodarczej;
– opłaty planistyczne, adiacenckie;
– procedury podziału i scalenia nieruchomości (np. problemy związane z tzw. przenikaniem się budynków);
– odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
– reprezentacja strony w postępowaniu o wymeldowanie;
– świadczenia pieniężne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury i renty
– odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości,
– mienie zabużańskie,
– mieszkania komunalne – mienie gminne (najem, wstąpienie w stosunek najmu, wykup z bonifikatą, sprzedaż mieszkania wykupionego z bonifikatą);
– zatrzymane prawo jazdy;
– kary, opłaty i podatki;
– obrona przed uciążliwą kontrolą urzędniczą;
– wznowienie postępowania administracyjnego – weryfikacja prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego;
– reprezentacja stron w sprawach dotyczących negatywnego oddziaływania nieruchomości sąsiedniej na nieruchomość strony;
– analiza zgodności prowadzonej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego względnie z decyzją o warunkach zabudowy;
– odwołania od decyzji administracyjnych;
– skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– pomoc w uzyskaniu wsparcia na realizację zadań publicznych, w szczególności dla stowarzyszeń i fundacji.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Kontakt z nami

Czuba & Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Legnicy
ul. Złotoryjska 21/5, 59-220 Legnica

KRS: 0000730796 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6912537106, REGON: 380198810

Sekretariat czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Telefony stacjonarne do sekretariatu:
tel.: 76 852 22 84, 76 852 42 55
fax – 76 852 42 54