Zakres usług

Prawo gospodarcze Legnica

Doświadczenie zdobyte w ramach pomocy prawnej świadczonej przedsiębiorcom, obsługi spółek prawa handlowego, zarówno polskich, jak i zagranicznych pozwala na zapewnienie usług podmiotom prawa gospodarczego, które wspomogą ich w codziennym funkcjonowaniu, a także w sytuacjach nadzwyczajnych.
Kancelaria oferuje usługi m.in. w zakresie:

– rejestracji spółek prawa handlowego,
– sporządzania aktów założycielskich;
– dokonywania wpisów w KRS,
– sporządzania i analizy umów, również w języku angielskim,
– sporządzania uchwał organów spółek prawa handlowego,
– zaskarżania uchwał organów spółek prawa handlowego,
– reprezentacja na etapie negocjacji,
– obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych,
– reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym, skarbowym,
– doradztwa prawnego i reprezentacji w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych,
– prawa zamówień publicznych, w szczególności sporządzania i analizy SIWZ, sporządzania odwołań i reprezentacji strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, sporządzania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacji strony przed sądem.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Kontakt z nami

Czuba & Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Legnicy
ul. Złotoryjska 21/5, 59-220 Legnica

KRS: 0000730796 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6912537106, REGON: 380198810

Sekretariat czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Telefony stacjonarne do sekretariatu:
tel.: 76 852 22 84, 76 852 42 55
fax – 76 852 42 54