Zakres usług

Adwokat sprawy karne Legnica

„Nieznajomość prawa szkodzi” – w wielu przypadkach już samo zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami karnymi, czy też karnoskarbowymi. Sankcje karne przewidziane są nie tylko za typowe wykroczenia, czy przestępstwa, ale też za niedopełnienie obowiązków nakładanych szeregiem ustaw szczególnych.
Partnerzy Kancelarii pełnią rolę obrońców i pełnomocników w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karnoskarbowe i wykroczenia:

– udział w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo i dochodzenie)
– udział w przesłuchaniach na Policji i w Prokuraturze;
– udział w czynnościach sądowych
– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;
– sporządzanie apelacji od wyroków Sądu I instancji, a także zażaleń na postanowienia sądu, prokuratora lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze,
– sporządzanie sprzeciwów od wyroków nakazowych;
– sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia – kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, wniosku o wznowienie postępowania
– reprezentacja strony w postępowaniach po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj.
– podjęcie warunkowo umorzonego postępowania;
– odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
– ułaskawienie;
– o wydanie wyroku łącznego
– skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Kontakt z nami

Czuba & Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Legnicy
ul. Złotoryjska 21/5, 59-220 Legnica

KRS: 0000730796 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6912537106, REGON: 380198810

Sekretariat czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Telefony stacjonarne do sekretariatu:
tel.: 76 852 22 84, 76 852 42 55
fax – 76 852 42 54