Zakres usług

Adwokat rodzinny Legnica

Prawo rodzinne to szczególna dziedzina prawa – reguluje ona sprawy najbliższe każdemu z nas, czyli sprawy rodziny. Z tego względu reprezentacja stron tych postępowaniach wymaga od adwokata nie tylko znajomości przepisów prawa, ale też szczególnego zaangażowania się i zrozumienia indywidualnych potrzeb Klienta.
Usługi świadczone przez Kancelarię w sprawach rodzinnych, to m.in. reprezentacja stron w sprawach o:

– rozwód, separację,
– ustalenie nieistnienia małżeństwa,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
– podział majątku wspólnego po rozwodzie,
– alimenty,
– władzę rodzicielską,
– kontakty z dzieckiem,
– przysposobienie,
– ustalenie/ zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
– ubezwłasnowolnienie,
– ustanowienie opieki lub kurateli, a także o zmianę tych postanowień;
– uzyskiwanie zgody sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego, a także osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ

KONTAKT Z NAMI

Czuba & Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Legnicy
ul. Złotoryjska 21/5, 59-220 Legnica

KRS: 0000730796 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6912537106, REGON: 380198810

Sekretariat czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Telefony stacjonarne do sekretariatu:
tel.: 76 852 22 84, 76 852 42 55
fax – 76 852 42 54