POZNAJ NAS

ZESPÓŁ KANCELARII CZUBA & PARTNERZY

Piotr Czuba – Adwokat

Studia prawnicze ukończył w 2011 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Po zakończeniu studiów magisterskich kontynuował edukację prawniczą uczestnicząc w latach 2011 – 2014 w seminariach doktorskich w Instytucie Prawa Prywatnego na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Janusza Szwaji. Równolegle, nawiązując do rodzinnych tradycji, odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Od 2015 r. wykonywał zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej . W dotychczasowej praktyce uzyskał doświadczenie w reprezentacji osób fizycznych w sporach sądowych i pozasądowych, opiniowaniu i tworzeniu umów, obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Preferowane dziedziny prawa:

– PRAWO SPADKOWE

– PRAWO KARNE (zobacz)
– PRAWO ADMINISTRACYJNE (zobacz)
– PRAWO CYWILNE (zobacz)

 

KONTAKT:

tel. 608 592 446
p.czuba@czuba-adwokaci.pl

Katarzyna Czuba – Adwokat

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już na studiach prawniczych, gdzie odbywała praktyki zawodowe zarówno w kancelariach prawnych, jak i w organach wymiaru sprawiedliwości. Była także członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim w 2011 r. z wynikiem bardzo dobrym.

Włada biegle językiem angielskim, w tym językiem angielskim prawniczym – ukończyła na poziomie zaawansowanym kurs języka angielskiego prawniczego przygotowujący do międzynarodowego egzaminu dla prawników ILEC.

Po odbyciu aplikacji adwokackiej złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobyła doświadczenie świadcząc obsługę prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, spółek prawa handlowego, w tym także komunalnych spółek kapitałowych, oraz na rzecz indywidualnych klientów – również klientów zagranicznych.

W ramach indywidualnej kancelarii świadczyła stałą obsługę prawną m.in. na rzecz:
Siegwerk Prochowice Sp. z o.o. – obsługa prawna świadczona w języku polskim i angielskim, sporządzanie i analiza umów w obu językach.

We współpracy z Kancelarią „Wawrzynek & Jakubiszyn” z Wrocławia – stała obsługa prawna:
– Gminy Wschowa;
– Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
Od 2016 r. świadczy pomoc prawną w punktach NPP w Starostwie Powiatowym w Lubinie, a od 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy.

Preferowane dziedziny prawa:

– PRAWO ADMINISTRACYJNE (zobacz)
– PRAWO RODZINNE (zobacz)
– PRAWO GOSPODARCZE w tym PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (zobacz)
– PRAWO KARNE (zobacz)

KONTAKT:

tel. 724 980 154

k.czuba@czuba-adwokaci.pl

Marek Czuba – Adwokat

Adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim w 1977 r. rozpoczął pracę zawodową, początkowo jako prokurator, następnie jako radca prawny, a od 1986 r. nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata.

W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobył bogate doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, występował jako obrońca w głośnych procesach karnych, świadczył również obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.
Uczestniczy aktywnie w życiu samorządu adwokackiego. W latach 2010 – 2013 r. został wybrany w skład Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2016 r. pełni funkcję pierwszego zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Preferowane dziedziny prawa:

– PRAWO KARNE (zobacz)
– PRAWO RODZINNE (zobacz)
– PRAWO PRACY (zobacz)

KONTAKT: 

tel. 608 499 783

m.czuba@czuba-adwokaci.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Kontakt z nami