Zakres usług

Adwokat sprawy cywilne Legnica

Prawo cywilne reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, w przeciwieństwie do prawa administracyjnego, które dotyczy relacji tych osób z organami państwowymi. Prawo cywilne jest rozległą dziedziną prawa, na którą składają się m.in. prawo osobowe, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. Sprawy cywilne nie muszą być załatwiane przy udziale organów Państwa – ludzie między sobą zawierają umowy i dobrowolnie je wykonują (np. umowa sprzedaży towaru zawarta przez klienta w galerii handlowej). Jeżeli jednak pomiędzy stronami umowy pojawi się spór odnośnie np. jakości sprzedanego towaru lub braku zapłaty za wykonaną usługę – wówczas konieczne może być skierowanie sprawy do sądu. Poza tym istnieją pewne kategorie spraw cywilnych, które muszą być realizowane przy udziale sądów – np. ubezwłasnowolnienie członka rodziny.
Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego obejmujące m.in.:

– analizę zawieranych umów i pomoc w ich sporządzaniu;
– dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji w imieniu Klienta;
– reprezentację stron przed sądem w postępowaniu cywilnym;
– dochodzenie roszczeń o zapłatę, z różnych tytułów – odszkodowanie, zadośćuczynienie, bezumowne korzystanie z rzeczy, bezpodstawne wzbogacenie, a także roszczeń wynikających z umów;
– reprezentacja stron w postępowaniu egzekucyjnym – windykacja należności;
– obrona dłużnika przed firmami windykacyjnymi, obrona dłużnika w sprawach komorniczych
– reprezentacja stron w postępowaniu przeciwegzekucyjnym
– renegocjacja umów frankowych i dochodzenie nadpłaconych rat kredytu frankowego;
– reklamacje konsumenckie
– ustanowienie służebności przesyłu,
– zniesienie współwłasności;
– sprawy o nabycie spadku, dział spadku, wydziedziczenie i zachowek
– zaskarżanie wyroków i postanowień sądowych w drodze apelacji i zażaleń
– skarga kasacyjna oraz skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Kontakt z nami

Czuba & Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów z siedzibą w Legnicy
ul. Złotoryjska 21/5, 59-220 Legnica

KRS: 0000730796 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6912537106, REGON: 380198810

Sekretariat czynny codziennie
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Telefony stacjonarne do sekretariatu:
tel.: 76 852 22 84, 76 852 42 55
fax – 76 852 42 54