Co to jest rozdzielność majątkowa ustalona notarialnie? To jedno z fundamentalnych pojęć w prawie rodzinnym, które ma na celu chronić zarówno interesy osobiste, jak i majątek wspólny małżonków. Zapraszamy do zgłębienia wiedzy na temat tego, na czym polega rozdzielność majątkowa, w jakich okolicznościach może zostać ustanowiona oraz jakie ma plusy i minusy dla obu stron.

Rozdzielność majątkowa — na czym polega?

Przed zawarciem związku małżeńskiego warto dowiedzieć się, na czym polega rozdzielność majątkowa, by mieć wybór odnośnie zabezpieczenia środków własnych. Ta umowa to specjalne porozumienie między małżonkami, które określa, że każdy z nich zachowuje kontrolę nad swoim majątkiem — zarówno tym nabytym przed ślubem, jak i tym zdobytym w trakcie trwania małżeństwa. To oznacza, że każdy z partnerów może samodzielnie zarządzać swoimi finansami, kupować, sprzedawać czy inwestować bez potrzeby uzyskiwania zgody drugiej strony.

Umowa majątkowa między małżonkami — co daje?

Co daje rozdzielność majątkowa? Przede wszystkim jasno określone zasady zarządzania swoim majątkiem w trakcie małżeństwa. Oto główne korzyści wynikające z ustanowienia tego zapisu prawnego.

  • Finansowa niezależność – kontrola nad swoim majątkiem.
  • Ochrona przed długami – wierzyciele nie mogą sięgać po aktywa drugiego małżonka w celu spłaty długów.
  • Uproszczony podział majątku – w razie rozwodu, majątek każdego z małżonków jest traktowany oddzielnie, co znacznie skraca drogę sądową.
  • Zachowanie majątku osobistego – rozdzielność pozwala na wyłączenie z majątku wspólnego dóbr nabytych przed małżeństwem.

Kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni?

Istnieją sytuacje kiedy rozdzielność majątkowa nie chroni w pełni — poniżej kilka przykładów.

  • Rozdzielność majątkowa nie chroni przed zobowiązaniami zaciągniętymi wspólnie przez małżonków. W przypadku długów zaciągniętych razem wierzyciele mogą dochodzić roszczeń wobec majątków obojga małżonków, niezależnie od umowy majątkowej.
  • Nawet przy rozdzielności majątkowej, zobowiązania podjęte w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa domowego mogą być egzekwowane z majątku obu małżonków.
  • Jeśli jeden z małżonków zdecyduje się na zabezpieczenie długu drugiego małżonka swoim majątkiem, rozdzielność nie chroni tego majątku przed potencjalną egzekucją.
  • W przypadku, gdy jeden z małżonków wyrządzi szkodę osobom trzecim, a działanie to miało miejsce w ramach wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, drugi małżonek może być również odpowiedzialny finansowo.

Jak zrobić rozdzielność majątkową przed i w trakcie trwania małżeństwa?

Pary, które zastanawiają się, jak zrobić rozdzielność majątkową, aby miała skutki prawne – powinny zawrzeć umowę przedmałżeńską, zwaną intercyzą. Umowa przedmałżeńska musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że para musi udać się do notariusza, aby oficjalnie podpisać dokument. W umowie można szczegółowo określić, jaki majątek będzie objęty rozdzielnością, a także zawrzeć inne postanowienia dotyczące zarządzania majątkiem.

A jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa? Podobnie jak w poprzednim przypadku. Małżonkowie muszą dokonać zmiany ustroju majątkowego poprzez wspólne podpisanie odpowiedniej umowy u notariusza. Zawarta umowa powinna zostać odpowiednio zarejestrowana, aby była wiążąca i miała skutki prawne wobec osób trzecich.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Wysokość opłaty notarialnej za sporządzenie intercyzy określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Ile kosztuje rozdzielność majątkowa? Maksymalnie 400 zł. Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć opłatę za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Ceny w kancelariach mogą się nieco różnić w zależności od biura notarialnego i regionu. Oprócz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego mogą wystąpić dodatkowe koszty, na przykład za doradztwo prawne, jeśli para zdecyduje się skonsultować treść umowy z prawnikiem, czy też za wpis do odpowiednich rejestrów publicznych, jeżeli taki wpis jest wymagany. Warto wcześniej zapytać o koszty, aby uniknąć niespodzianek.

Rozdzielność majątkowa dla małżonków — wybór i poczucie pewności

Wokół decyzji o zawarciu intercyzy narosło wiele fałszywych przekonań, które mogą powodować niepewność i wahanie wśród małżonków. Na szczęście coraz więcej par dostrzega w niej szansę na budowanie równoprawnej relacji opartej na niezależności. Co oznacza rozdzielność majątkowa dla małżonków w obecnych czasach? Przemyślane podejście do zarządzania finansami – zawarcie intercyzy jest krokiem, który wzmacnia relację małżeńską, zapewniając obu stronom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że ich dobra materialne są chronione, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.

Podsumowanie

Zachęcamy wszystkie pary rozważające, czy i jak zrobić rozdzielność majątkową, aby nie pozostawiały tak ważnej decyzji przypadkowi. Profesjonalna porada prawna w Kancelarii Czuba & Partnerzy będzie nieocenioną pomocą w zrozumieniu wszystkich aspektów małżeńskiej umowy majątkowej. Nasza kancelaria oferuje profesjonalne usługi w zakresie prawo rodzinne Legnica, zapewniając kompleksowe doradztwo i pomoc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Zachęcamy do kontaktu każdą osobę, która chce, aby jej sprawą na gruncie zajął się doświadczony i rzetelny adwokat Legnica.